Dowody osobiste

Dowód osobisty zgłoszony w organie gminy jako utracony traci swoją ważność.

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych a informacja o utracie i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacjyjnego Schengen, oraz do wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.

Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu), przez co może sprawiać wrażenie dokumentu ważnego, jednak dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.)

Autor: Hanna Grunwald
Data utworzenia: 04.02.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.02.2016 - 14:55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2018 - 11:46