Dane kontaktowe

Sprawy z zakresu zdrowia, w tym ratownictwa medycznego realizowane są przez Wydział Zdrowia [ZD], al. Niepodległości 16/18  (bud. A i C), 61-713 Poznań

 Informacja o prywatności - dodano 22 maja 2018 r.

Sekretariat, p. 563/A, tel. 61 - 854 14 11, fax. 61 - 854 1970, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl

Oddział Zdrowia [ZD-III] - al. Niepodległości 16/18 [bud. A ]
Wyszczególnienie Nr pokoju Telefon email
Kierownik Oddziału 570/A 61 – 854 18 29
Inwestycje w ochronie zdrowia 571/A, 572/A 61 – 854 12 81, 61 – 854 12 52, 61 – 854 16 81 zd.inwestycje@poznan.uw.gov.pl
Statystyka i promocja zdrowia, w tym HIV/AIDS 573/A 61 – 854 19 96 zd.profilaktyka@poznan.uw.gov.pl
Statystyka z zakresu zdrowia i ochrony zdrowia 560/A, 574/A 61 – 854 13 56, 61 – 854 13 98 zd.statystyka@poznan.uw.gov.pl
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 575/A 61-854 12 69, 61-854 16 88 rpwdl@poznan.uw.gov.pl
Oddział Nadzoru w Ochronie Zdrowia [ZD-IV]-al. Niepodległości 16/18 [bud. A] zd.kontrole.@poznan.uw.gov.pl
Wyszczególnienie Nr pokoju Telefon
Kierownik Oddziału 557/A 61 – 854 13 38
Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą 559/A, 561/A 61 – 854 18 16, 61 – 854 17 73
Działalność lecznicza, kary pieniężne, egzekucja administarcyjna 561/A 61-854 17 73
Konsultanci wojewódzcy 558/A 61-854 13 46
Kontrola i postępowanie wyjaśniające- ratownictwo med. 560/A 61 854 17 03
Oddział Ratownictwa Medycznego [ZD-V] ]-al. Niepodległości 16/18 [bud. A i C] ratmed@poznan.uw.gov.pl
Wyszczególnienie Nr pokoju Telefon
 • Kierownik Oddziału,
 • Finansowanie zespołów ratownictwa medycznego
567/A

61 854 12 66

Wojewódzki plan działania systemu PRM 555/A 61 – 854 12 47
System Wspomagania Dowodzenia PRM 553/A 61 – 854 17 37
 • Jednostki systemu PRM
 • Jednostki współpracujące z systemem PRM
 • Zdarzenia masowe/mnogie
 • Szpitalne Oddziały Ratunkowe
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
555/A 61 854 17 01
Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego -1 / C 61 854 99 99, 722 323 036
  Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 23/C 61-854 18 26
Doskonalenie kadr medycznych[ZD-VII] - al. Niepodległości 16/18 [bud. A]

Szkolenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinach:

Choroby wewnętrzne, Hipertensjologia, Kardiochirurgia, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Medycyna sądowa ,Medycyna sportowa, Nefrologia, Nefrologia dziecięca, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurologia, Neurologia dziecięca, Neuropatologia, Okulistyka, Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Patomorfologia Pediatria, Pediatria metaboliczna, Perinatologia, Położnictwo i ginekologia, Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Radioterapia onkologiczna, Rehabilitacja medyczna, Reumatologia, Seksuologia, Toksykologia kliniczna, Transplantologia kliniczna, Urologia, Urologia dziecięca.

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych.

568/A 61 – 854 14 32

61 – 854 13 26
zd@poznan.uw.gov.pl

Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów  w dziedzinach:

Alergologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Angiologia, Audiologia i foniatria, Balneologia i medycyna fizykalna, Bromatologia, Chirurgia dziecięca, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Choroby płuc, Choroby płuc dzieci, Choroby zakaźne, Dermatologia i wenerologia, Diabetologia, Diagnostyka laboratoryjna, Endokrynologia, Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, Endokrynologia i diabetologia dziecięca, Epidemiologia, Farmakologia kliniczna, Gastroenterologia, Gastroenterologia dziecięca, Genetyka kliniczna, Geriatria, Ginekologia onkologiczna, Hematologia, Immunologia kliniczna, Intensywna terapia, Medycyna lotnicza, Medycyna morska i tropikalna, Medycyna nuklearna, Medycyna paliatywna, Medycyna pracy Medycyna ratunkowa, Medycyna rodzinna, Mikrobiologia lekarska, Ortodoncja Periodontologia, Protetyka stomatologiczna, Stomatologia dziecięca, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Transfuzjologia kliniczna, Zdrowie publiczne.

 • Szkolenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych.
 • Szkolenie specjalizacyjne farmaceutów.
 • Szkolenie specjalizacyjne w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
 • Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 • Kursy doskonalące ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.
 • Doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych.
569/A 61 – 854 17 02

694 818 527

zd@poznan.uw.gov.pl

Autor: Karolina Małecka
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.06.2012 - 12:27
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.01.2021 - 15:49