Kontrole prowadzone przez Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną w Poznaniu w 2009 roku

W wyniku dokonanych ustaleń kontroli sprawdzającej w Urzędzie Miejskim w Koninie (poz. 2 przekazanej informacji 4.06.2009r.), Prezydent Miasta Konina, przekazując podpisany protokół kontroli poinformował jednocześnie o sposobie i terminie usunięcia stwierdzonych uchybień. Wobec powyższego odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. Akta kontroli dostępne są na stanowisku starszego inspektora wojewódzkiego Liliany Młynarskiej - Warzych, w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie.

Stan na dzień 20.10.09 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
1

 

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych

 

Starostwo Powiatowe w Kościanie, ul. Kościuszki 22, 64-000 Kościan marzec 2009 r. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
2 Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych Urząd Miejski w Koninie, pl. Wolności 1, 62-500 Konin kwiecień 2009 r. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
3

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych

geod_3.pdf

Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły kwiecień 2009 r.

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

4 Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Rynek 10, 63-300 Rawicz lipiec 2009 r.

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

5

W zakresie poprawności prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

geod_5.pdf

Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 9, 62-300 Września sierpień 2009 r.

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

6.

Poprawność wydawanych dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

geod_6.pdf

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
ul. 17 Stycznia 143
64-400 Międzychód
lipiec
2009r.
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna
 i Kartograficzna

 

Autor: Grażyna Wojtych
Data utworzenia: 04.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.01.2016 - 14:26