W sprawie wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym przyznano dotację pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa w 2011 r. na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Obwieszczenie publikowane w terminie od 20 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 20.06.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29