Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 września 2016 r o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. "Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód - ...

...  Piła Krzewina" na odcinku od słupa 189 (bez słupa) do słupa 203 (bez słupa).

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 28 września 2016 r. do dnia 12 października 2016 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 22.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 11:27