Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 września 2016 r. dotyczące wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. „Budowa linii 400 kV Bydgoszcz Zachód ...

... - Piła Krzewina” na odcinku od słupa 203 do słupa 220.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 23 września 2016 r. do dnia 7 października 2016 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 22.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 11:29