O wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbiórki i budowy wiaduktu drogowego nad linią PKP w miejscowości Ligowiec ...

 w ciągu drogi krajowej nr 5 w km 173+927 wraz z budową wiaduktu objazdowego

Obwieszczenie publikowane w terminie od 13 stycznia 2011 r. do 27 stycznia 2011 r.

Autor: Nazwiska w załączonych plikach pdf
Data utworzenia: 11.01.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28