O wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Poznania nr 523/2011 z dnia 18.03.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu komunikacyjnego stanowiącego dojazd do Term Maltańskich w Poznaniu ...

obejmującego ul. Krańcową (kategorii droga publiczna powiatowa), ul. Trocką, Wileńską, Grodzieńską, dojazd wzdłuż ul. Warszawskiej oraz ulicę oznaczoną jako 1kW (kategorii drogi publiczne gminne)

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 2 sierpnia 2011 r. do dnia 16 sierpnia 2011 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 01.08.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29