O wydaniu decyzji nr 15/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji "Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174"

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 27 lipca 2011 r. do dnia 10 sierpnia 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 26.07.2011
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 11:08