O wydaniu decyzji nr 11/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11 na odc. Złotkowo - autostrada A2 i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie węzła ...

w rejonie węzła "Głuchowo" autostrady A2 w zakresie budowy wiaduktu WS 8A w ciągu drogi dojazdowej nr 1.14 wraz z budową dróg dojazdowych i tunelem T-7 na terenie gminy Rokietnica

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 24 czerwca 2011 r. do dnia 8 lipca 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 22.06.2011
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 11:11