O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego polegającej na budowie ośrodka radarowego kolokowanych radarów dozorowania PSR/MSSR Poznań wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenie publikowane w terminie od 10 czerwca 2011 r. do 24 czerwca 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 09.06.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29