O wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 9/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań ...

na odcinku Czempiń - Poznań od km 131,080 do km 163,400

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 26 sierpnia 2011 r. do dnia 9 września 2011 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 25.08.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29