Dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 17/2010 z dnia 31.08.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ...

dla "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 308 Nowy Tomyśl - Grodzisk - Kunowo, budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Biała Wieś"

Obwieszczenie publikowane w terminie od 5 czerwca 2011 r. do 20 czerwca 2011 r.

Autor: Nazwiska w załączonych plikach pdf
Data utworzenia: 03.06.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29