Dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 7/10 z dnia 15 lipca 2010 r., znak IR.III-5.7045-7-EURO/10 o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 dla inwestycji p.n. "Przedłużenie trasy tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju ...

(PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu"

Obwieszczenie publikowane w terminie od 27 stycznia 2011 r. do 10 lutego 2011 r.

Autor: Nazwiska w załączonych plikach pdf
Data utworzenia: 26.01.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28