Dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie autostrady A2 na odcinku Trzciel - Nowy Tomyśl o urządzenia ochrony środowiska ...

- trzy zastępcze zbiorniki rozrodcze dla płazów - ZRP-1, ZRP-2, ZRP-3 - w obrębie ewidencyjnym Prądówka

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 25 sierpnia 2011 r. do dnia 8 września 2011 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 24.08.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29