Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 189/19 z dnia 14 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły ...

... szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Uchylone przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 14.05.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.12.2019 - 13:41