Zarządzenie Nr 96/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku