Zarządzenie nr 487/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody ...

... spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania , przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawinę.

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 10.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.10.2017 - 13:40