Zarządzenie Nr 448/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw realizacji projektu „Procedury bez barier” w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 16.09.2021
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 16.09.2021 - 10:12