Zarządzenie nr 414/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego w 2020 r.