Zarządzenie nr 41/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, I i II wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu ...