Zarządzenie Nr 399/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i ..

... zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 19.08.2021
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.08.2021 - 13:29