Zarządzenie Nr 393/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r.w sprawie Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 24.08.2020
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.08.2020 - 11:11