Zarządzenie Nr 392/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu