Zarządzenie nr 38/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 19.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.02.2018 - 12:10