Zarządzenie nr 378/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie sposobu podwyższania wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników ...

... niewykonujących zawodu medycznego zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 27.07.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.07.2022 - 09:51
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.07.2022 - 09:55