Zarządzenie nr 378/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia Miastu Gniezno wykonywania określonych zadań Gminy Łubowo

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Aneta Niestrawska
Data utworzenia: 13.08.2020
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.08.2020 - 16:38