Zarządzenie nr 358/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie Zespołu do spraw kontynuacji działań związanych ze zwalczaniem COVID-19 w województwie wielkopolskim

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 03.08.2020
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.08.2020 - 14:01