Zarządzenie nr 350/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie Koordynatora do Spraw Dostępności oraz Zespołu do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 24.07.2020
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.08.2020 - 14:00