Zarządzenie nr 336/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Poznaniu