Zarządzenie nr 335/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sompolnie