Zarządzenie Nr 33/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw rolnictwa