Zarządzenie nr 321/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2022 r.