Zarządzenie Nr 317/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu"