Zarządzenie nr 312/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady do Spraw Sportu przy Wojewodzie Wielkopolskim