Zarządzenie nr 299/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie odwołania Zespołu koordynującego działania związane ze zwalczaniem COVID-19 na terenie województwa wielkopolskiego