Zarządzenie nr 267/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości kwot dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do ...

... powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa wielkopolskiego w 2022 r.

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 01.06.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.06.2022 - 13:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.06.2022 - 14:02