Zarządzenie nr 264/20 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie

Traci moc zarządzenie nr 323/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie, zmienione zarządzeniem nr 158/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2018 r.

Zmienione przez: 
Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 18.06.2020
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.06.2021 - 13:22