Zarządzenie nr 261/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Turku

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 30.05.2022
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 21.06.2022 - 15:02
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.06.2022 - 15:05