Zarządzenie NR 18/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie Komisji do spraw oceny ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”