Zarządzenie nr 16/19 z dnia 8 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw rolnictwa