Zarządzenie Nr 152/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie Zespołu do przeprowadzenia kwalifikacji szkół do objęcia wsparciem finansowym w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji ..

... uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 08.05.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.05.2019 - 07:21