Zarządzenie Nr 133/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Monika Donke-Cieślewicz
Data utworzenia: 04.04.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.04.2019 - 15:11