Narodowa Debata o Rodzinie

Treść archiwalna

Polityka prorodzinna to polityka, której głównym celem jest dobro rodziny, a tym samym dobro całego społeczeństwa. Mając na uwadze to, że rodzina jest najważniejszą komórką  w społeczeństwie i odgrywa ona podstawową i kluczową rolę w procesie kształtowania nowych pokoleń, obowiązkiem rządzących, zarówno na szczeblu ogólnokrajowym jak lokalnym jest stwarzanie rodzinom odpowiednich warunków do życia. 27 września 2017 roku w sali im. A. Bączkowskiego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się Narodowa Debata o Rodzinie, w której udział wzięła Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg. Podczas debaty poruszono takie kwestie jak – skuteczne metody wspierania rodziny oraz zachęcania polskich obywateli do zawierania związków małżeńskich i zakładania rodzin. Omówiono również czynniki wpływające na jakość rodziny. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Sejmu, Senatu, wojewodowie, przedstawiciele nauki oraz organizacji,  które na co dzień zajmują się wspieraniem rodzin. Celem Narodowej Debaty o Rodzinie było rozpoczęcie szerokiej debaty w społeczeństwie na temat głównych potrzeb polskiej rodziny a także wskazanie konkretnych zagadnień, płaszczyzn, które są najpilniejsze, z punktu widzenia rodziny, a które trzeba wspierać. 

Zdjęcia przedstawiają siedzących i słuchających uczestników debatyZdjęcie przedstawia salę zapełnioną siedzącymi uczestnikami debaty

Autor: Karolina Piotrowska
Data utworzenia: 10.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 14:37