Wyjaśnienie do Teleskopu ws. Mosiny

Treść archiwalna

Szanowny Pan
Redaktor
Bartłomiej Pomianowski
TVP Poznań

W związku z zapytaniem dotyczącym informacji pt. „Zmarnowana szansa”, która pojawiła się w programie telewizyjnym „Teleskop”, wyemitowanym 19 czerwca br. na antenie TVP Poznań, uprzejmie informuję, że 8 czerwca 2015 roku Wojewoda Wielkopolski skierował do Burmistrza Gminy Mosina pismo informujące o oszczędnościach finansowych, które pojawiły się w zadaniach objętych dotacjami państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

W związku ze złożeniem przez Gminę Mosina wniosku o dofinansowanie zadania pn.: Budowa ulic Czarnokurz, F. Chopina, Świerkowej, łączących drogi wojewódzkie nr 431 i 430, pojawiła się możliwość przyznania dotacji z oszczędności na skutek niższych kwot uzyskanych w przetargach przez gminy realizujące Program. Proponowana kwota dotacji, 82 001,00 zł nie była kwotą ostateczną, a stanowiła jedynie wartość pierwszych oszczędności poprzetargowych, które mogły ulec zwiększeniu do poziomu wnioskowanej przez gminę dotacji, tj. 2.999 400,00 zł.

Wyjaśnienia te zostały przekazane również telefonicznie pracownikowi gminy, z jednoczesną informacją o przygotowaniu kolejnych środków z oszczędności poprzetargowych. Doświadczenia realizowanego od 2008 roku Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, którego gmina Mosina jest wiodącym beneficjentem, wskazują na możliwość uzyskania znaczących oszczędności poprzetargowych, dających możliwość dofinansowania budowy lub modernizacji dróg lokalnych nie ujętych na liście zakwalifikowanych wniosków NPPDL.

W sumie, podczas tegorocznej edycji, z dotychczas zgromadzonych około 5 milionów zł oszczędności poprzetargowych może powstać dodatkowo 8 inwestycji realizowanych przez gminy i powiaty. Skala oszczędności wygenerowanych do końca roku będzie większa a Wojewoda Wielkopolski, zgodnie z założeniami rządowego programu, będzie mógł dofinansować realizowane inwestycje, znajdujące się na dalszych miejscach rankingowych (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych określonych we wnioskach aplikacyjnych).

Należy nadmienić, że wskazany w piśmie kierowanym do gminy termin potwierdzenia realizacji zadania mógł zostać na uzasadniony wniosek wydłużony, a termin zakończenia prac nie wskazywał 3 miesięcy, a został określony na 30 listopada br. 

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 26.06.2015
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 26.06.2015 - 13:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.02.2019 - 14:56