Sprostowanie ws. artykułu "Niewłaściwe leczenie zrujnowało kobiecie życie"

Treść archiwalna

Szanowny Pan
Adam Pawłowski
Redaktor Naczelny
Polska Głos Wielkopolski

Na podstawie art. 31a ustawy Prawo Prasowe zwracam się o sprostowanie niezgodnych z faktami informacji zawartych w artykule „Niewłaściwe leczenie zrujnowało kobiecie życie” („Polska Głos Wielkopolski”, 26.06.2015, s.6).

Za nieprawdzie należy uznać zdanie, że Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu przyznała pacjentce odszkodowanie. Komisja jedynie wydała orzeczenie o ustaleniu zdarzenia medycznego. Zgodnie z art. 67k Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ubezpieczyciel, a w przypadku jego braku podmiot leczniczy przedstawia wnioskodawcy propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia.

W tym przypadku propozycja odszkodowania i zadośćuczynienia została przedstawiona przez ubezpieczyciela podmiotu leczniczego - Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Poznaniu. 

Z poważaniem
(-) Tomasz Stube
rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 29.06.2015
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 29.06.2015 - 11:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.02.2019 - 14:57