Dziennik Gazeta Prawna

Treść archiwalna

Szanowna Pani
Jadwiga Sztabińska
Redaktor Naczelny
Dziennik Gazeta Prawna

 

Szanowna Pani Redaktor,

w artykule autorstwa Artura Radwana pt. „Urzędy za bogate, zwracają pieniądze” opublikowanym 14 stycznia br. na stronie pierwszej „Dziennika Gazeta Prawna” pojawiły się nieprawdziwe informacje, które zgodnie z Prawem Prasowym wymagają sprostowania.

Redaktor zamieścił informację, że w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu nie wydano z funduszu płac 636 tys zł. Wprawdzie kwota pochodzi z informacji przekazanej przez WUW, natomiast wyciągnięte z tego faktu wnioski i komentarz, to jedynie domysły w żadnej mierze nie odzwierciedlające rzeczywistości.

Wskazana niewykorzystana kwota dotyczy bowiem środków na wynagrodzenia podlegających szczególnym rygorom co do ich wykorzystania, a mianowicie środków znaczonych na finansowanie projektów unijnych i pochodzących z rezerw celowych m.in. na zatrudnienie w 2012 r. 53 operatorów numerów alarmowych dla Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wysokie wymagania wobec kandydatów powodowały, iż nie byli w stanie im sprostać, co w konsekwencji uniemożliwiło planowane zatrudnienie.

Stosownie do uregulowań art. 154 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, przedmiotowe środki mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją wydatków. Naruszenie tych zasad skutkuje odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Konkludując, mimo iż takie środki pozostały w budżecie niewydatkowane, Dyrektor Generalny nie miał żadnej możliwości prawnej przeznaczenia ich na sugerowane w artykule podwyżki wynagrodzeń, bądź też nagrody. Natomiast środki nieobwarowane wskazanymi wyżej przepisami zostały w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wykorzystane w pełnej wysokości.

Trudno zatem mówić o braku skrupulatności Dyrektorów Generalnych, bądź wręcz stawiać zarzut, iż pracodawca nie dba o zarobki pracowników.

Można natomiast postawić zarzut autorowi artykułu o braku wnikliwości na etapie gromadzenia danych i dowolną ich interpretację.

Artykuł poprzez swoją nierzetelność wprowadził w błąd pracowników Urzędu i z całą pewnością nie przyczynił się pozytywnie do budowy etosu i wizerunku służby cywilnej.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, proszę o zamieszczenie następującego sprostowania:

SPROSTOWANIE

Nieprawdą jest, że Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu mógł przeznaczyć środki z funduszu płac na inne cele i nie zwracać ich do budżetu centralnego z końcem roku. Nie wydane w ubiegłym roku z funduszu płac środki przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu musiały zostać zwrócone do kasy państwa, bowiem były środkami znaczonymi i pochodziły z rezerwy celowej, co oznacza iż stosownie do art. 154 ust. 7 ustawy o finansach publicznych mogły być przeznaczone wyłącznie na cel na jaki zostały utworzone.

Z poważaniem

(-) Tomasz Stube

rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 16.01.2013
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.01.2013 - 11:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.02.2019 - 14:51