Stanowisko Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego zasad udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych z pomocy społecznej