Pismo minister Elżbiety Rafalskiej do gmin w sprawie pomocy udzielanej osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku nawałnic