Pismo Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące interpretacji zasad udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych z pomocy społecznej z dnia 7.09.2017 r.